בס"ד אדר, תשע"בdiscovery.JPG
המצאות ישראליות תורמות לעולם כולו!

תגליות מדעיות שהובילו ‍‍להתפתחויות ‍‍מדעיות וטכנולוגיות, כמו גם המצאות בתחומים שונים ומגוונים הצעידו את האנושות קדימה לאורך אלפי שנות קיומה.יש הטוענים שהמאה העשרים
תיקרא בספרי ההיסטוריה "תקופת הפלסטיק", כשם שהיו תקופת האבן ותקופת הברזל הפרהיסטורית. הפלסטיק הוא חומר סינתטי, המצאה כימית שגלשה לכל תחומי החיים
ואף בהשתלות ברפואה - קשה לדמיין היום כיצד הסתדרו אנשים ללא פלסטיק. יש הטוענים שפריצת הדרך המשמעותית המדעית, של המאה העשרים, היא גילוי האנטיביוטיקה שהצילה
ומצילת חיים. יש הטוענים שהגילוי המקרי של הרדיואקטיביות הוא פריצת דרך ממשית לגילויים ושימושים מגוונים. התגליות וההמצאות הן רבות. במשימה זו תחקורנה ותלמדנה על תגלית
או המצאה מדעית מתוך מגוון גדול של המצאות, תגליות וחידושים. ועל מנת להעשיר את חברותיכן – בסיום העבודה תצגנה את תוצאות הלמידה והמחקר באתר אינטרנט כיתתי- ויקי,
וכן בפני כלל הכיתה.

1. הגדרת המטלה העבודה תתבצע בזוגות (מאותה קבוצת לימוד) ולא בשלשות.
מתוך ההמצאות והתגליות המדעיות- ב150 שנה אחרונות- בחרנה את הגילוי המדעי שלדעתכן מהווה פריצת דרך גדולה לאנושות.

על כל זוג של תלמידות לבחור נושא. יש דוגמאות ורעיונות בהמשך ובקישורים המצורפים להלן. עליכן ללמוד על הנושא אותו בחרתן מתוך מקורות מידע שונים. מקורות המידע שעליכן
להתבסס הם מגוונים: עיתונים מדעיים, ספרים ,אנציקלופדיות ואתרים מדעיים ברשת האינטרנט. יש רשימה מומלצת של מקורות בסוף המטלה.
דמיינו שאתן נמצאות במנהרת הזמן ונסו לתאר ולהמחיש כיצד נראו החיים לפני הגילוי. חשבו והדגישו את השינויים המהותיים שהתרחשו בסגנון החיים האנושי לאחר הגילוי או ההמצאה.

במשימה זו עליכן ללמוד את הנושא המדעי שבו בחרתן , להבין את העקרונות והחוקים המדעיים שבגילוי ולהסבירם בעבודה. אם יש שימוש טכנולוגי לרעיון המדעי עליכן ללמוד להבין את
העקרונות הטכנולוגיים שעל פיהם פועלת ההמצאה ולהסבירם בעבודה.

המטלה תחולק ל3- שלבים:

1. בשלב ראשון: עליכן לסכם את הידע המדעי מסביב לתגלית. וכמו כן את ההסבר המדעי המסביר את פעולת המכשיר או הכלי הטכנולוגי שפותח בעקבות הרעיון. עליכן להקדיש
פרק שבו תתייחסנה להשפעת ההמצאה על סגנון החיים או אורח החיים של החברה. יש לכתוב כיצד נראו החיים לפני הגילוי וכיצד השתנו לאחר הגילוי.
את העבודה יש לכתוב בקובץ וורד.

2. בהמשך, תעלו את העבודות לאתר אינטרנט – ויקי - שניצור לצורך זה, כך שלאחר העלאת העבודות יהיה לנו אתר כיתתי מוקדש להמצאות המאה. נוכל כולנו לעיין ולהשכיל דרך אוסף העבודות.

3. בשלב שני: עליכן להדגים ולפרסם את הגילוי בדרך מקוצרת ומעניינת - בעזרת מצגת POPPLET על מנת לשתף את חברותיכן לכתה בידע שרכשתן. גם המצגת תעלה לויקי
של הפרויקט הכיתתי. נקדיש מספר שיעורים להצגת עבודותיכן לפני הכיתה.

דוגמאות להמצאות ותגליות מדעיות פורצות דרך:
גילוי האנטיביוטיקה
דנ"א ופענוח הגנום
גילוי האטום
ננוטכנולוגיה ומזעור
המצאת הפלסטיק
גילוי הרנטגן וצילומי רנטגן
גילוי החשמל
הטלפון
גילוי הרדיואקטיביות
שיבוט
ביוטכנולוגיה ורפואה
תינוק מבחנה – הפרייה מלאכותית
המחשב האישי
האינטרנט
ביוטכנולוגיה
תורת היחסות של אלברט איינשטיין

את נושא העבודה ניתן לבחור מהנושאים הנ"ל או כל נושא רלוונטי אחר ששינה את פני האנושות.
את הנושא ושמות חברות הצוות יש להגיש עד: 11.3.2012- יז' אדר, תשע"ב

2. אסטרטגיית חיפוש 3. ואיתור מידע

לאחר קבלת אישור על נושא העבודה ממרים וייס:
יש לאתר לפחות 3 מאמרים, כתבות או ערכים על הנושא מתוך ספרי לימוד, עיתונים מדעיים, ספרים, אנציקלופדיות, מאגרי מידע ממוחשבים ורשת האינטרנט. לפחות מקור אחד לא מהאינטרנט.
יש להקפיד לבחור מקורות מהימנים ומעודכנים. (ראו רשימת אתרים מומלצים בסוף העמוד!)

4.השימוש במידע -
יש לאסוף את המקורות, לעיין בהם, לנתח אותם ולהוציא מהם את המידע הדרוש, ולסכמו. יש לרשום את הפריטים הביבליוגרפיים של כל מקור בכרטיס פריט.
כדאי לסכם את המידע הרלבנטי מהמקורות השונים בקובץ וורד. בהמשך ניתן יהיה להשתמש במידע שאספתן לכתיבת העבודה הסופית.

5. מיזוג

המשימה תתחלק ל-3 חלקים:

א. עבודה בכתב של 3-6 עמודים מודפסים בנוסף לעמוד שער ורשימת מקורות ביבליוגרפים. גוף העבודה צריך להיות בגופן ARIAL גודל 11 נק', שוליים של 2.54 מסביב,
ריווח בין שורות 1.5
ב. העלאת העבודה לדף__ויקי__המיועד לכך ועיצוב העבודה ב__ויקי__. השימוש ב__ויקי__ יילמד בשיעורי ל"ח. __לויקי "תגלית המאה"!__

ג.פרסום מקוצר - סיכום תמציתי ומעניין באמצעות מצגת POPPLET. גם תוצר מקוצר זה יוטמע בויקי . יחד עם העבודה ניצור ב__ויקי__ אוסף מקוון ומעניין של המצאות המאה לעיון והתרשמות שישרתו את כל השכבה והציבור בכלל. מצגות הפרסום יוצגו לפני הכיתה על מנת לשתף את כולן בעבודת כל הצוותים.שתהיה לכן עבודה פורייה מהנה ומוצלחת!!!!!

העבודה הכתובה תכלול את המרכיבים הבאים:
א. רקע עיוני ומדעי - סכמנה והסברנה מהי התגלית, בצורה מפורטת - עם הסברים מדעיים ומושגים מדעיים. צרפנה תמונה של ההמצאה או התגלית.(לציין ליד התמונה את המקור שלה.)
ב. הסבר הקשר בין העקרונות המדעיים לפתרון טכנולוגי - כיצד משתמשים בהמצאה כיום - פרטנה שימושים והסברים על אופן פעולתם.
ג. על החוקר- ספרנה קצת על החוקר-תחום עיסוקו, על חייו, הישגיו וכדו'. לצרף תמונה של החוקר/ממציא - מתי היכן וכיצד הגיע להמצאה או התגלית. האם זו המצאה מקרית או תוצאה של מחקר רב שנים?
ד. כיצד השפיעה ההמצאה והתגלית על אורח החיים, איכות החיים וכדומה - תארנה כיצד נראו החיים לפני ההמצאה וכיצד שינתה ההמצאה את החיים - מומלץ להוסיף תמונות ממחישות.
ה. מדוע לדעתכן מהווה הגילוי תרומה או פריצת דרך? פרטנה. ו. צירוף תמונות, תרשימים, טבלאות המבהירות את פרטי התגלית. (יש לרשום את מקור התמונה מתחתה.)ז. אין יתרונות ללא חסרונות - חשובנה מה החסרונות או הסכנות, אם יש, בתגלית. פרטנה והבענה דעה מנומקת.
ח. סיכום: שאלות נוספות למחשבה ולהתייחסות -· מה תרמה לי העבודה?· מה למדתי על דרך העבודה של המדען?·מה למדתי על חשיבות המחקר המדעי?
ט. ביבליוגרפיה - על פי הכללים הנהוגים בנווה חנה.

הפרסום - הכנה מצגת ה POPPLET המפרסמת את הגילוי עם סיכום על מנת שגם אחרים יכירו וידעו
המצגת תכלול:
כותרת להמצאה שנבחרה,
שמות הצוות המגישות הממציא ותקופת ההמצאה,
הסבר מדעי על ההמצאה,
תרומת ההמצאה לאנושות בליווי הדגמה,
שילוב תמונות, תרשימים, סרטונים התורמים להבנת הענין.


http://popplet.com/app/#/50291
תאריכי הגשת העבודה

העבודה המודפסת – טז אייר – 8.5.2012

העלאת העבודות ל__ויקי__ הכיתתי – יא אייר – 3.5.2012

סיום הפרסום והעלאת העבודות ל__ויקי__ הכיתתי – יח אייר - 10.5.2012

6 . הערכה

לפני הגשת העבודה יש לבדוק ש: ·
ענינו על כל הסעיפים בהגדרת המטלה.
המידע שכתבנו במלים שלנו (ולא בשיטת "העתק-הדבק") מקיף וממצה את הנושא.·
העבודה בנויה בסדר הגיוני ובפרופורציה נכונה.·
בצענו בדיקת איות וגם הגהה.
כתבנו ביבליוגרפיה בהתאם לכללים.
ניהלנו תיעוד – יומן לתהליך העבודה ומילוי כרטיסי פריט.·
הכנו מצגת POPPLET קצרה על ההמצאה/גילוי להציג בפני הכיתה בהתאם להנחיות והטמענו אותו בויקי


קישורים ומקורות מידעניתן לחפש מאמרים מכתבי עת בעברית ממחשבי בית הספר במפתח חיפה למאמרים בעברית
מאמר והפניות:
מאה שנות מדע-עיתון הארץ
http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/LiArtSR.jhtml?objNo=58214
רשימת ממציאים-אתר סנונית

http://www6.snunit.k12.il/projects/creative/acts/inventors/list.htm

פריצות דרך במדע-מו"ט נט

http://bit.ly/dYp0gg

פרסי נובל במדע

http://bit.ly/dWMZ0C

עולם הכימיה-אוסף מאמרים בחזית המחקר-מכון וייצמן

http://stwww.weizmann.ac.il/chemcenter/Page.asp?id=347

דעמדע-תגליות והמצאות

http://www.damada.co.il/topics/inventions/inventions.shtml

מגמות-על בחקר המדע במאה ה-21: לקראת סוף העשור הראשון- הידען

http://www.matar.ac.il/millennium/links.asp

תגליות והמצאות בישראל-ויקיפדיה

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C

גילויים והמצאות באתר מט"ר

http://www.matar.ac.il/millennium/links.asp

ספרים-
א.הקנון המדעי-נטלי אנג'יר, בהוצאת אחוזת בית ספרים.
ב. אצבע גלילאו-עשר הרעיונות הגדולים של המדע-פיטר אטקינס, בהוצאת דביר
ג. היקום על פי איינשטיין-ניג'ל קולדר בהוצאת מודן

כתבי עת מדעיים: גלילאו, סיינטיפיק אמריקאן, נשיונל גיאוגרפיק וכדו'

Israel's top 45 greatest inventions of all time
http://www.israel21c.org/technology/israels-top-45-greatest-inventions-of-all-time
הידען – אתר מדע וטכנולוגיה
http://www.hayadan.org.il/
How Products Are Made
http://www.madehow.com/index.htm
How Stuff Works
http://www.howstuffworks.com